potato-5299374_1920
HÖGKVALITATIVA UTSÄDESPOTATIS

I vår potatissorter finns det flera högkvalitativa och avkastande alternativ för professionella odlare. De mest populära av våra sorter är den tidiga potatissorten Solist (Finlands tredje största potatissort) och matpotatis Gala (den åttonde största potatissort). Den tredje mest populära av våra sorter är Soraya. Vi har 11 olika sorter i produktion, 9 matpotatis- och 2 stärkelsepotatissorter. Vår produktion är 95 hektar utsädespotatis. Myllymäki Potatis är ett finskägt familjeföretag som producerar, marknadsför och säljer utsädespotatisvarianterna i Finland.

KVALITETSFRÖPOTATER

För Myllymäki potatissorter finns det flera högkvalitativa och avkastande sorter för professionella odlare. De mest populära av våra sorter är den tidiga potatisvarianten (Finlands tredje största potatisvaru) och Varapotatis Gala (den 4: e största potatisvarianten). Den tredje mest populära av våra sorter, SOray, är den mest växande efter gröda. De har blivit olika kredit för jordbrukare på några år. Vi har 13 olika sorter i produktion, inklusive 4 sorter av stärkelsepotatis. Myllymäki Peruna är ett finskägt familjeföretag som producerar, marknadsför och säljer utsädespotatisvarianterna i Finland.